هاست ایران ( لینوکس )

پلان 1

مقدار فضا : 50 مگابایت

پلان-1
در سال/ 30/000 تومان
پهنای باند : 3 گیگابایت
ایمیل : نامحدود

پلان 2

مقدار فضا : 100 مگابایت

پلان-2
در سال/ 40/000 تومان
پهنای باند : 5 گیگابایت
ایمیل : نامحدود

پلان 3

مقدار فضا : 250 مگابایت

پلان-3
در سال/ 80/000 تومان
پهنای باند : 7 گیگابایت
ایمیل : نامحدود

پلان 4

مقدار فضا : 500 مگابایت

پلان-4
در سال/ 130/000 تومان
پهنای باند : 10 گیگابایت
ایمیل : نامحدود

پلان 5

مقدار فضا : 1000 مگابایت

پلان-5
در سال/ 190/000 تومان
پهنای باند : 15 گیگابایت
ایمیل : نامحدود

پلان 6

مقدار فضا : 2000 مگابایت

پلان-6
در سال/ 300/000 تومان
پهنای باند : 25 گیگابایت
ایمیل : نامحدود

پلان 7

مقدار فضا : 5000 مگابایت

پلان-7
در سال/ 420/000 تومان
پهنای باند : 60 گیگابایت
ایمیل : نامحدود

پلان 8

مقدار فضا : نامحدود

پلان-8
در سال/ 600/000 تومان
پهنای باند : نامحدود
ایمیل : نامحدود

تماس با ما

  • info@kavoshrayan.org
  • +98 (21) 44406948
  • +98 (21) 44423117
  • طهران - جنت آباد - لاله شرقی - مجاهد کبیر جنوبی - نبش بنفشه ششم شرقی